Op dit moment staan er continue vacatures open voor verzorgenden IG en verpleegkundigen, die niet of moeilijk op te vullen zijn. Door dit tekort aan verzorgenden IG en verpleegkundigen en de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn we genoodzaakt om te kijken naar alternatieve oplossingen. Die gaan we zoeken binnen de EU. Met name in Spanje en Italië. Twee jaar geleden hebben de gezamenlijke VVT organisaties een eerste verkenning laten doen naar de inzet van buitenlandse verpleegkundigen. Uit dit onderzoek zijn deze landen als meest kansrijk naar voren gekomen. De verschillen in opleiding, cultuur en verwachtingen zijn kleiner dan bij landen als Polen, Bulgarije en Hongarije. Voor dit project wordt samengewerkt met een bureau dat gespecialiseerd is in het naar Nederland halen van Spaanse en/of Italiaanse verpleegkundigen.

Meer informatie?

Neem contact op met Jelmer Holm (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73