Op dit moment staan er continue vacatures open voor verzorgenden IG en verpleegkundigen, die niet of moeilijk op te vullen zijn. Door dit tekort aan verzorgenden IG en verpleegkundigen en de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn we genoodzaakt om te kijken naar alternatieve oplossingen. Die gaan we zoeken binnen de EU. Met name in Spanje en Italië. Twee jaar geleden hebben de gezamenlijke VVT organisaties een eerste verkenning laten doen naar de inzet van buitenlandse verpleegkundigen. Uit dit onderzoek zijn deze landen als meest kansrijk naar voren gekomen. De verschillen in opleiding, cultuur en verwachtingen zijn kleiner dan bij landen als Polen, Bulgarije en Hongarije. Voor dit project wordt samengewerkt met een bureau dat gespecialiseerd is in het naar Nederland halen van Spaanse en/of Italiaanse verpleegkundigen.

Doelstelling: Verminderen personeelstekort door werven aannemen en minimaal 3 jaar bij organisaties laten werken van minimaal 11 verpleegkundigen van buiten Nederland. Nu we meer zicht hebben op de invulling kunnen we stellen dat het aantal verpleegkundigen wel haalbaar lijkt te zijn. De insteek is op alle vlakken om de mensen te benaderen als ‘nieuwe Zeeuwen’ met de ambitie om zich blijvend te vestigen in Zeeland. Dit zou ‘ automatisch’ moeten betekenen dat zij ook minimaal drie jaar behouden blijven voor de zorg.

Meer informatie?

Neem contact op met Judith Luijks (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73