Monica Roose

Monica Roose

Directeur - bestuurder

Expertise: organisatie- ontwikkeling- en advies, HRM en coaching

Krijn Verhage

Krijn Verhage

Beleidsadviseur

Expertise: arbeidsmarkt, opleidingen

Lisa

Lisa van Wijnen

Beleidsadviseur

Expertise: arbeidsmarkt, SectorplanPlus, beleid en projecten

Bernadette Janssen

Bernadette Janssen

Beleidsadviseur

Expertise:Waarschuwingsregister zorg en welzijn, projecten

Meike Coppoolse

Meike Coppoolse

Communicatieadviseur

Expertise: communicatie en projecten

Renske Weda

Renske Weda

Loopbaanadviseur

Expertise: loopbaan- en re-integratieadvies, Sterk in je Werk coaching en jobcoaching

Rianne Deij

Rianne Deij

Loopbaanadviseur

Expertise: re-integratie

Sophie Aberson

Sophie Aberson

Loopbaanadviseur

Expertise: loopbaan, re-integratie, HRM en coaching

Mirjam Landegent

Mirjam Landegent

Secretaresse

Expertise: secretariaat en projecten

Bianca Milhous

Bianca Milhous

Secretaresse

Expertise: secretariaat en loopbaanportal ZZ.nl