Sluit je aan bij één van onze netwerken!

Nieuwe kennis opdoen, ervaringen delen, informatie uitwisselen én verbindingen leggen met vakgenoten uit zorg, welzijn en onderwijs?

Sluit je dan aan bij één van onze netwerken, bijvoorbeeld op het gebied van HR, Vitaliteit, Arbo en Re-integratie. Centraal in alle netwerken staat: ervaringen uitwisselen en kennis en inspiratie opdoen over de vraagstukken die de deelnemers tegenkomen in het werk. Viazorg heeft hierin een faciliterende en verbindende rol. Op verzoek van de deelnemers uit het netwerk stellen we de agenda samen, organiseren we workshops en nodigen we externe gasten en deskundigen uit. 

De 'spelregels'

Het rendement van de bijeenkomsten is mede afhankelijk van de mate van betrokkenheid van de deelnemers. Heb je je aangesloten bij een netwerk? Dan verwachten we dat je je deelname niet als vrijblijvend beschouwt en dat je actief meedenkt in het samenstellen van de agenda. De netwerkbijeenkomst gaat alleen door als er minimaal 6 deelnemers aanwezig zijn. 

Is jouw organisatie aangesloten bij Viazorg? Dan kun je je kosteloos aansluiten bij één of meerdere netwerken. 

Netwerkbijeenkomsten 2019

Netwerkbijeenkomsten 2019

In 2019 stonden de volgende netwerkbijeenkomsten gepland: 

 

Kwaliteitscirkel HR 

 14.30 tot 16.30 uur 

 • Donderdag 7 maart
 • Donderdag 6 juni 
 • Donderdag 12 september 
 • Donderdag 21 november 

Arbo netwerk 

14.30 tot 16.30 uur

 • Maandag 4 februari 
 • Maandag 27 mei 
 • Maandag 4 november 

Re-integratienetwerk 

 9.00 tot 11.00 uur 

 • Donderdag 21 maart
 • Donderdag 10 oktober 

Netwerk Mobiliteit 

9.00 tot 11.00 uur 

 • Donderdag 17 januari 
 • Donderdag 11 april 
 • Donderdag 12 september 
 • Donderdag 14 november 

Netwerk Vitaliteit 

14.30 tot 16.30 uur 

 • Maandag 18 februari 
 • Maandag 3 juni 
 • Maandag 21 oktober

Arbeidsmarktoverleg Welzijn & Zorg

 • Dinsdag 26 februari van 13.30 - 16.30 uur
 • Dinsdag 11 juni 13.30 - 16.30 uur
 • Dinsdag 8 oktober 13.30 - 16.30 uur

Meer informatie?

Neem contact op met Rianne Deij (Loopbaanadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73

Meer informatie?

Neem contact op met Krijn Verhage (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73

Meer informatie?

Neem contact op met Sophie Aberson (Loopbaanadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73