Wil je je huidige medewerkers perspectief bieden en stimuleren in hun ontwikkeling? Of wil je potentiële nieuwe medewerkers vinden en duurzaam verbinden aan je organisatie?

De sectorale maatwerksubsidie van NL Leert Door biedt de kans om 70% van de kosten voor ontwikkel- en loopbaanadviezen voor (potentiële) medewerkers vergoed te krijgen. Ook is het mogelijk deze subsidie in te zetten op extra begeleiding, een EVC-traject en/of scholing.

Zitten medewerkers wel goed op hun plek? Sluit het werk voldoende aan bij de persoon? Hoe beter de aansluiting is hoe duurzamer de arbeidsrelatie. Zo behoud je je medewerkers!

Ontwikkeladvies met een professionele loopbaancoach

Viazorg heeft professionele loopbaancoaches beschikbaar die aan alle eisen voldoen en een hoogwaardig ontwikkeltraject uitvoeren. Zij dragen direct zorg voor de administratieve afhandeling zodat je hier geen omkijken naar hebt.

Het doel van het ontwikkeladvies is dat de medewerker samen met de loopbaancoach een persoonlijk ontwikkelplan opstelt. Hierin worden kort en bondig een aantal acties beschreven die de deelnemer op de korte of de lange termijn kan inzetten om te werken aan zijn wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid.

Om tot een kwalitatief goed plan te komen, werkt de loopbaancoach met de medewerker aan zelf inzicht (competenties, kwaliteiten, vaardigheden, omstandigheden) in relatie tot toekomst oriëntatie. Als onderdeel hiervan wordt tevens een arbeidsmarktscan ingezet. Het coachtraject van 5 uur mag over meerdere momenten worden verspreid.

Extra begeleiding/coaching op maat

Met dezelfde loopbaancoach als bij het ontwikkeladvies kan er meer tijd worden ingezet voor extra begeleiding en/of coaching. Het traject van 5 uur mag over meerdere momenten worden verspreid.

EVC-traject

De EVC-procedure is gericht op het verkrijgen door de deelnemer van ander werk en omvat in elk geval één of meer van de volgende activiteiten:

  • een intake;
  • het opbouwen van een portfolio; en
  • een persoonlijk assessment.

De EVC-procedure dient te worden uitgevoerd door een erkende EVC-aanbieder. Eén van de vereisten is ook dat het traject vóór 1 mei 2022 is afgerond.

Scholing

Ook voor scholing geldt dat deze gericht moet zijn op het verkrijgen van ander werk en dat deze voor 1 mei 2022 afgerond dient te zijn. Zowel de opleiding als ook de opleider dienen aan verschillende eisen te voldoen, deze worden benoemd in de regeling. Onderstaande catalogus geeft weer welke opleidingen in aanmerking komen. 

Deelnemen

Ga naar het inschrijfformulier

Ga naar de regeling

Let op: de uiterlijke inschrijfdatum is 1 augustus 2021. Dien het inschrijfformulier dus tijdig in.  Door deze inschrijving krijgen wij zicht op het totaal aantal trajecten dat daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Zo kunnen wij het juiste budget reserveren.

Meer informatie?

Neem contact op met Tamar Duivewaarde (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73