De focus bij duurzame inzetbaarheid ligt op vitaliteit en gezondheid en een loopbaan waarin employability centraal staat. Hoe zorg je ervoor dat je vitaal, gezond en bevlogen bezig bent? Hoe zorg je ervoor dat je de toegevoegde waarde kunt blijven leveren, ook in latere leeftijdsfasen?

Binnen het landelijk door het Ministerie van VWS gefaciliteerde programma, is het thema duurzame inzetbaarheid één van de programmalijnen. Landelijk gezien zal ook voor de periode 2016-2020 voor elke regio de nadruk komen te liggen op de kernactiviteiten: Integraal gezondheidsbeleid en Employability. De gevolgen van de vergrijzende arbeidsmarkt zullen zich nog sterker manifesteren binnen een arbeidsmarkt die steeds verder flexibiliseert. ViaZorg biedt werkgevers en werknemers ondersteuning op dit thema. Een concrete activiteit die ViaZorg organiseert is het Lerend Netwerk Vitaliteit.

Lerend Netwerk Vitaliteit De onderwerpen vitaliteit en duurzame inzetbaarheid hebben veel zorg- en welzijnsorganisaties inmiddels geborgd in beleid en uitvoering. Professionals die zich met dit onderwerp bezig houden komen bijeen in een Lerend Netwerk Vitaliteit. Doel van dit netwerk is om de opgedane kennis en ervaring met elkaar te delen en te ontsluiten. Daarnaast zal er ook input zijn van externe deskundigen. Drie keer per jaar komen de professionals bij elkaar.

Meer informatie?

Neem contact op met Sophie Aberson (Loopbaanadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73