Het Netwerk Mobiliteit is eind 2014 gestart vanuit een vraag van een aantal zorg- en welzijnsorganisaties. Het netwerk bestaat uit 12 mobiliteitsadviseurs van Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties. Onderling worden kennis, methodieken en instrumenten uitgewisseld. Ook kan er onderling afstemming plaatsvinden over (boventallige) kandidaten.

Frequentie 

De deelnemers uit het Netwerk Mobiliteit komen 4 keer per jaar bij elkaar. De agenda en de thema's worden door de deelnemers zelf bepaald. ViaZorg faciliteert dit netwerk.

Aansluiten

Wil je meer informatie over het Netwerk Mobiliteit of wil je aansluiten bij het netwerk? Neem contact op met Sophie Aberson, loopbaanadviseur ViaZorg. Tel. 0113 - 25 00 73.