Iedereen die wil en kan brengen we naar de zorg

Gezamenlijk werven én zorgen voor een positieve en innovatieve uitstraling van de Zorg- en Welzijnssector in Zeeland, zowel voor doelgroepen binnen als buiten Zeeland. Vanuit het Deltaplan worden er krachtige initiatieven ondernomen door bijvoorbeeld te investeren in campagnes voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, neem Zeeland Zoekt Jou als voorbeeld. Niet iedere Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisatie hoeft zelf het wiel uit te vinden. Investeringen kunnen gezamenlijk gedaan worden want samen staan we sterker.
Pijler kiezen en toeleiden

Doel: Mensen in een zo vroeg mogelijk stadium beter bekend te maken met met de mogelijkheden van de sector, zodat zij bewuste en onderbouwde keuzes maken ten aanzien van hun plek in de sector zorg en welzijn. 

 

Meer info over het Deltaplan

 

Meer informatie?

Neem contact op met Jelmer Holm (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73

Meer informatie?

Neem contact op met Remco Wisse (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73