De pijler Kennis & inzicht houdt zich bezig met inzicht in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid, leefstijl, bevolkingsontwikkeling, sociale en fysieke omgeving om te bepalen welke koers in de regio gevaren moet worden. 

Doel: Het duiden van arbeidsmarktontwikkelingen waardoor inzichtelijk wordt wat de huidige arbeidsmarktsituatie is, voor welke uitdagingen we als samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties staan en wat de toekomstige verhouding tussen vraag en aanbod van personeel is. 

Het programma begint dan ook met het ontwikkelen van een regionale strategische personeelsplanning (RSPP) met als doel het maken van scenario’s die de toekomstige ontwikkelingen zo goed mogelijk inschatten. Daarbij het helpen bij het maken van onderbouwde keuzes over het aantal en soort professionals wat de sector de komende jaren nodig heeft. 

Om een goed beeld te krijgen van de arbeidsmarkt, maken we gebruik van de landelijke en regionaal beschikbare databronnen, onder andere via Arbeidsmarkt in Beeld. Willen we een goed beeld van de regio Zeeland kunnen maken, dan zullen we ook Zeeuwse gegevens moeten verzamelen en inzichtelijk maken. De verzamelde gegevens bieden sturingsinformatie voor de regionale strategische personeelsplanning.

Om meer inzicht te krijgen in het personeelsverloop doen we onderzoek onder medewerkers. We vragen medewerkers die blijven wat maakt dat zij dit werk willen blijven doen en wat er nodig is om ze ook in de toekomst voor de sector te behouden. Onder vertrekkende medewerkers houden we een uitstroomonderzoek.

Meer info over het Deltaplan

Update kennis en inzicht

Update

Uitstroomonderzoek
Samen met het regioteam van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Viazorg een project opgezet om een vervolg te geven aan het uitstroomonderzoek. Tamar Duivewaarde is als beleidsadviseur van Viazorg betrokken als projectleider van het landelijke uitstroomonderzoek zorg en welzijn. Ze vond een samenwerkingspartner in Mark Neefs van het regioteam van VWS om actiegericht aan de slag te gaan om de uitstroom binnen zorg- en welzijnsorganisaties terug te dringen. Lees het gehele artikel
Arbeidsmarktconferentie
Op 1 december vond de werkconferentie van Viazorg plaats. Tijdens onze conferentie kwam het uitstroomonderzoek ook aan bod. Hierin werden o.a. de resultaten van het onderzoek besproken en hoe hier actiegericht mee aan de slag te gaan. Bekijk de workshop terug  Bekijk de bijbehorende presentatie
Inzicht in de Zeeuwse arbeidsmarkt
Oktober 2020: Oplevering dashboard Inzetbaarheid zorgmedewerkers op Arbeidsmarkt in beeld
Ga naar het dashboard
November 2020: Oplevering prognosemodel zorg en welzijn door ABF
Bekijk het prognosemodel
Medewerkerspeiling
Hiermee gaan we in 2021 van start.

Mijlpalen 

Pijler kennis en inzicht infographic

Meer informatie?

Neem contact op met Tamar Duivewaarde (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73

Meer informatie?

Neem contact op met Lisa van Wijnen (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73