De pijler Kennis & inzicht houdt zich bezig met inzicht in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid, leefstijl, bevolkingsontwikkeling, sociale en fysieke omgeving om te bepalen welke koers in de regio gevaren moet worden. 
Pijler kennis en inzicht

Doel: Het duiden van arbeidsmarktontwikkelingen waardoor inzichtelijk wordt wat de huidige arbeidsmarktsituatie is, voor welke uitdagingen we als samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties staan en wat de toekomstige verhouding tussen vraag en aanbod van personeel is. 

 

Meer info over het Deltaplan

Meer informatie?

Neem contact op met Tamar Duivewaarde (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73

Meer informatie?

Neem contact op met Lisa van Wijnen (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73