We gaan op zoek naar technologie en werkmethoden die daadwerkelijk leiden tot een verminderde inzet van medewerkers, zonder verlies van kwaliteit. We zoeken naar bewezen successen. Technologie zien we breed. Zo is domotica een vorm van technologie, maar verzorgend wassen is dat ook. De zorgorganisaties onderzoeken in ieder geval het openen van een gezamenlijke zorgcentrale in Zeeland. Een 24-uurs Zorgcentrale is naar inzicht van de gezamenlijke zorgaanbieders van essentieel belang voor de toepassing van moderne technologieën om te komen tot de inzet van minder medewerkers, zonder verlies van kwaliteit. Ook voor mogelijke verdere samenwerking in de nacht in zogenoemde Zorgcirkels is een zorgcentrale randvoorwaardelijk. We kiezen uit de beschikbare technologie de meeste kansrijke oplossingen en implementeren die.

Meer over Thuis in het Zeeuwse Verpleeghuis

De start is in 2020 gemaakt door een brede inzet van Smart Glasses, slimme brillen, waarmee de zorgprofessional een collega of externe op afstand mee kan laten kijken. In 2021 zijn daarbij de zorgtechnologieën WOLK heupairbag, de slimme vloer vol sensoren SmartFloor en de MOMO BedSense nachtrustsignalering geïntroduceerd. Hierover meer in de onderstaande publicatie over de Technologische innovatie webinar reeks.

Publicaties

Smartglass gebruik in Zorggroep Ter Weel