Voor een nog betere zorg- en dienstverlening zijn een aantal Zeeuwse organisaties aangesloten bij de Klachtencommissie Zeeland. Zij hebben gezamenlijk een klachtenregeling opgesteld. Daarin staat hoe de organisaties omgaan met klachten en hoe de Klachtencommissie Zeeland werkt.

klacht

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Dankzij de Wkkgz kunnen mensen met hun klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Alleen niet iedere organisatie is groot genoeg om een eigen klachtenfunctionaris in dienst te hebben. Daarnaast zijn er ook organisaties die hun cliënten naast de interne klachtenfunctionaris een (onafhankelijk) alternatief willen bieden. Hiervoor kan een zorgorganisatie binnen de regio zich aansluiten bij de Klachtencommissie Zeeland. 

Bopz-klachtencommissie
Iedere zorgorganisatie met Bopz-aanmerking is verplicht te beschikken over een Bopz-klachtencommissie. Deze commissie behandelt klachten over (gedwongen) zorg en behandeling van onvrijwillig opgenomen cliënten. De Klachtencommissie Zeeland behandelt ook Bopz-klachten en zorgorganisaties binnen de regio kunnen zich dan ook hiervoor aansluiten bij de Klachtencommissie Zeeland.

Jeugdwet
Organisaties voor jeugdhulp zijn vanuit de Jeugdwet verplicht een onafhankelijke klachtencommissie te hebben waar de klager terecht kan. Ook organisaties die onder de Jeugdwet vallen kunnen terecht bij de Klachtencommissie Zeeland.

Wie is de Klachtencommissie Zeeland?
De klachtencommissie bestaat uit personen die in staat zijn om onpartijdig te oordelen over klachten. Daar zijn zij deskundig in. Op dit moment bestaat de klachtencommissie uit de volgende leden: 

 • Voorzitter: Mevrouw mr. C.M. Dunsbergen-Koole
 • Plaatsvervangend voorzitter: De heer drs. C.L.J. van Vlaanderen 
 • Mevrouw J. Ellen
 • De heer C.J. Friesema
 • De heer J. van Houte
 • Mevrouw C.J.J. de Mol-Marcusse
 • De heer C.M. Migalski
 • Mevrouw D. Smit-van Damme
   

De volgende organisaties zijn reeds aangesloten bij de Klachtencommissie Zeeland: 

 • Cederhof
 • Zorggroep Ter Weel
 • Ouderenzorg Noord-Beveland
 • Allévo
 • Eilandzorg
 • Schutse Zorg
 • WVO Zorg
 • Landgoed Rijckholt
 • Stichting Hulst voor Elkaar
 • De Zeeuwse Gronden
 • Zorggroep ZorgSaam
 • Weerwerk
 • OMA 23
 • Kiek
 • Zeeuwse Zorgschakels
 • Coöperatie van ondernemers in de kleinschalige Zorg in Zeeland
 • SMWO
 • Stichting Welzijn Middelburg
 • Stichting Welzijn Veere
 • Manteling
 • St. Elisabeth Roosendaal
 • Gors
 • Stichting Lentekind
 • Basic Trust
 • Stichting de Okkernoot

Ambtelijk secretariaat
Het ambtelijk secretariaat van de Klachtencommissie Zeeland is in handen van Viazorg. Heb je vragen over de Klachtencommissie Zeeland, neem dan contact op met Tamar Duivewaarde tel. 0113 - 25 00 73 of per mail: klachtencommissiezeeland@viazorg.nl.

Brochure Klachtencommissie Zeeland

Meer informatie?

Neem contact op met Tamar Duivewaarde (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73