Om nieuw personeel te interesseren voor zorg en welzijn en personeel binnen de sector te behouden, is een positief imago van de sector van groot belang. Een goed imago bevordert de instroom én stimuleert het behoud en de doorstroom van zittend personeel. 

Voor een evenwichtige arbeidsmarkt in zorg en welzijn zijn ook andere factoren van belang. Mobiliteit, doorstroming, omscholen en voorlichting en informatie dragen bij aan het creëren van dit evenwicht.

Door het coördineren en initiëren van landelijke en regionale projecten ondersteunt Viazorg haar aangesloten organisaties.