De coronacrisis zorgt voor een grote behoefte aan toepassingen van zorg en/of contact op afstand. Hierbij een overzicht van relevante toepassingen en gerelateerd nieuws.

Zorg op Afstand

Digitaal contact en beeldbellen

BeterDichtbij stelt digitaal contact met patiënten (berichten en beeldbellen) kosteloos beschikbaar aan ziekenhuizen.

Overzicht digitale communicatie

ICT & Health heeft concrete toepassingen van digitale communicatie tussen zorg en patiënt verzameld. Het betreft toepassingen die meteen (plug & play) te gebruiken zijn.

Patiënt behandeltraject App

De Patiënt Journey App ondersteunt zorginstellingen bij het tijdig informeren, actief betrekken en persoonlijk begeleiden van patiënten en hun naasten gedurende het behandeltraject. De App is nu uitgebreid met een speciaal corona-zorgpad en gekoppeld aan de OLVG corona check. Het coronazorgpad is, gedurende de coronacrisis, gratis te gebruiken voor alle Nederlandse ziekenhuizen.

Zorggerichte beeldbeltoepassingen

Smart Health geeft een overzicht van zorggerichte beeldbeltoepassingen met inzicht in manieren van gebruik, prijs en normeringen voor informatieveiligheid.

Zorg en contact op afstand

Hoe kunnen mantelzorgers, vrijwilligers en familieleden contact blijven houden met cliënten? Zorg voor Beter geeft een overzicht van een aantal hulpmiddelen over zorg en contact op afstand op een rij.

Ministerie van VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt een overzicht van nieuwe hulpmiddelen, werkwijzen en technologie in de zorg. Op de pagina ‘Digitale ondersteuning bij COVID-19’ vindt u een overzicht van digitale hulpmiddelen voor zorg en ondersteuning op afstand, informatie over extra financiële mogelijkheden, landelijke hulplijnen, enz. Bron: ministerie VWS.

Contact op afstand

12 Tools voor online samenwerken

Thaesis heeft 12 tools voor online samenwerken in een overzicht gezet, met snel inzicht in de functionaliteiten, voor- en nadelen en de prijs.

Wijkverpleging

TWB Thuiszorg met Aandacht heeft in samenwerking met Duxxie een Slack-kanaal voor de wijkverpleging opgezet. Wil jij ook meepraten, ervaringen delen of vragen stellen? Meld je de dan aan. Bron: TWB Wijkverpleging & Corona

Relevant nieuws

Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk; SET Covid-19

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen. Via de regeling is per aanvraag € 50.000 beschikbaar.

Lees meer over de stimuleringsregeling e-health 

NZA brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand

De NZA ziet dat de uitbraak van het coronavirus grote gevolgen heeft voor de wijze waarop zorg aan patiënten kan worden geleverd. Daarom verruimt de NZA de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand, eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden zijn in alle zorgsectoren buiten werking gesteld. Lees er alles over in de ‘vragen en antwoorden coronavirus’ op de NZA-site.