Om de zorg aantrekkelijk te maken- en te houden is het van belang om onder andere aan de behoefte te kunnen voldoen om medewerkers flexibel te kunnen laten werken. Een van de hoofdredenen voor medewerkers die kiezen voor zzp'er-schap is keuzevrijheid en flexibiliteit in arbeidstijden.

Vanuit de werkgroep flexibele inzet van personeel is gewerkt aan een voorstel om te komen tot een regionale flexpool. Hiermee komen we tegoed aan de behoefte aan flexibiliteit van zorgorganisaties, en de behoefte van medewerkers aan meer regie over eigen werktijden. We hopen hiermee meer mensen voor de zorg te behouden. Het voorstel is op 4 februari 2021 voorgelegd aan de bestuurders. Er is een akkoord om de voorgestelde oplossingsrichting verder uit te werken.

De oplossingsrichtingen om flexibiliteit binnen zorgorganisaties in de regio Zeeland en zo behoud van medewerkers te bewerkstelligen, zijn de volgende:

1. Collectief afsprakenkader. Het is van belang om een regionaal breed gedeeld afsprakenkader te hebben waaraan de zzp’ers, het bemiddelingsbureau en/of het uitzendbureau zich houden en door alle zorgorganisaties aan gehouden worden.

Deze afspraken worden door de aan-de-werkgroep-deelnemende organisaties opgesteld en formeel goedgekeurd. Andere regionale zorgorganisaties zijn vrij om zich bij deze afspraken aan te sluiten.

2. Regionaal georganiseerde flexpool. Dit is een verzameling van medewerkers die op zoek zijn naar flexibiliteit in arbeidstijden- en/of plek, maar waarvoor het zzp’erschap niet per se passend is. Medewerkers kunnen dan regionaal bij verschillende organisaties werken.

Meer informatie?

Neem contact op met Anky de Bakker (Beleidsadviseur en Programmaleider)
Tel.nr. (0113) 25 00 73

Meer informatie?

Neem contact op met Sophie Aberson (Loopbaanadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73