Alleen samen kunnen we passende zorg en ondersteuning bieden 
Samen gaan we voor vitale en gezonde werknemers in onze regio

Vitale medewerkers, die blijven omdat zij dat willen, zorgen voor vitale patiënten in een gezonde provincie. Goed personeel is waardevol, zeker binnen de sector zorg en welzijn. Het Deltaplan geeft de middelen om medewerkers te binden en te boeien. Bij het thema Werken & behoud gaat het om het vermogen om productief, met plezier en in goede gezondheid, nu en in de toekomst, te werken én ander werk te vinden als dat nodig of gewenst is. De krappe arbeidsmarkt zorgt voor tekorten aan personeel waardoor een toename van werkdruk voor zittend personeel ontstaat. Daarnaast verandert het werk: transities, technologie, digitalisering, robotisering en domotica spelen een steeds belangrijkere rol. Veranderingen vragen andere manieren van werken.
Pijler werken en behoud

 

Doel: We verhogen de gezondheid, wendbaarheid en betrokkenheid van de professionals waardoor zij duurzaam inzetbaar blijven. We behouden medewerkers voor de sector doordat we ze kansen bieden buiten de individuele organisaties. 

 

Meer info over het Deltaplan

Vinden, binden en behouden
Tips en tricks voor een goede inrichting van het onboardingsproces

Meer informatie?

Neem contact op met Sophie Aberson (Loopbaanadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73

Meer informatie?

Neem contact op met Anky de Bakker (Beleidsadviseur en Programmaleider)
Tel.nr. (0113) 25 00 73

Meer informatie?

Neem contact op met Rianne Deij (Loopbaanadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73