Snel deskundig worden in een regio waar we blijvend, lerend werken

Minder menskracht en meer technologie zorgen voor fundamentele veranderingen in de sector. Innovatie van het onderwijssysteem is nodig om mee te kunnen met deze veranderingen. Denk aan groei van opleidingscapaciteit en een betere verbinding tussen werkveld en opleidingen. Ook zal het onderwijs steeds moeten inspelen op de nieuwe technologie. De technologische vernieuwing van de sector gaat razendsnel. Dit vraagt om een duurzaam, langjarig en wederkerig partnerschap met het onderwijs, zowel op mbo, hbo als universitair niveau, waarin de partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de vernieuwing en het behoud van mbo en hbo onderwijs voor zorg en welzijn.
lo

Doel: Het via een duurzaam partnerschap tussen zorg- en welzijnsorganisaties, realiseren van een Zeeuws strategisch opleidingsplan met een geïntegreerd opleidingsaanbod dat leidt tot voldoende, goed opgeleide medewerkers.