Iedereen die wil en kan brengen we naar de zorg

Gezamenlijk werven én zorgen voor een positieve en innovatieve uitstraling van de Zorg- en Welzijnssector in Zeeland, zowel voor doelgroepen binnen als buiten Zeeland. Vanuit het Deltaplan worden er krachtige initiatieven genomen door bijvoorbeeld te investeren in campagnes voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, neem Zeeland Zoekt Jou als voorbeeld. Niet iedere Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisatie hoeft zelf het wiel uit te vinden. Investeringen kunnen gezamenlijk gedaan worden want samen staan we sterker.
Pijler kiezen en toeleiden

Doel: Mensen in een zo vroeg mogelijk stadium beter bekend te maken met de mogelijkheden van de sector zorg en welzijn, zodat zij bewuste en onderbouwde keuzes maken. 

 

Meer info over het Deltaplan