Tegelijk met dit programma Thuis in het Zeeuwse Verpleeghuis is het Netwerk Zorg opgericht. Leden van de Raden van Bestuur van de 11 VVT organisaties en Viazorg vormen dit Netwerk Zorg. De komende periode vraagt om een heldere gezamenlijke visie op de verpleeghuiszorg voor Zeeland.

De bij dit plan van aanpak betrokken bestuurders gaan samen die visie ontwikkelen, strategische thema’s identificeren en die met elkaar oppakken en uitvoeren. De oprichting van een platform voor informatie-uitwisseling, kennisdeling samenwerking en ideeënvorming zorgt voor de gewenste krachtenbundeling. Het platform met de naam Netwerk Zorg is een lerend bestuurlijk netwerk. Een ontmoetingsplaats, maar tegelijkertijd ook meer dan dat. Het is de bedoeling dat kennis niet alleen wordt gedeeld, maar dat uitdagingen blijvend gezamenlijk worden opgepakt. Bovendien is het Netwerk Zorg de plaats waar de voortgang van dit plan van aanpak wordt gevolgd en de implementatie van de verschillende projecten wordt geborgd. Het Netwerk Zorg wordt opgericht voor de lange termijn. Na het beëindigen van de impulsgelden zal het netwerk Zorg blijven bestaan. Aanvullend is een Stuurgroep TiZV opgezet die de rol heeft om de alledaagse gang van zaken te volgen en advies te geven aan het Netwerk Zorg.