ViaZorg biedt sinds het voorjaar van 2015 een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbo-coördinatoren. Binnen het netwerk wordt gesproken over ontwikkelingen binnen de eigen organisaties op het gebied van arbo-zaken en op nieuwe wet- en regelgeving. ViaZorg heeft hierin een faciliterende en verbindende rol. Op verzoek van de deelnemers nodigt ViaZorg externe gasten en deskundigen uit. Ook worden desgewenst workshops georganiseerd.

Op dit moment nemen de arbo-coördinatoren van 12 zorg- en welzijnsorganisaties deel aan het netwerk. Zij komen drie keer per jaar bij elkaar.

Meer informatie?

Neem contact op met Sophie Aberson (Loopbaanadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73