Sinds 2018 is er één Sectorbreed Arbeidsmarktoverleg (voor zorg- en welzijnsorganisaties uit alle sectoren) voor heel Zeeland. ViaZorg faciliteert dit overleg twee tot vier keer per jaar.

HR-managers en personeelsadviseurs zijn de deelnemers aan het Sectorbreed Arbeidsmarktoverleg.

Wat staat er op de agenda?

Ontwikkelingen binnen organisaties in de formatie, vacatures en personeelsvoorziening, personeels- en opleidingsbeleid, arbeidsmarktontwikkelingen (o.a. bespreken scenario’s m.b.v. model Zorggebruik), voortgang RAAT en SectorplanPlus. Daarnaast kunnen deelnemers zelf agendapunten en thema’s aanreiken. Ervaringen worden gedeeld en er worden afspraken gemaakt.

Meer informatie?

Neem contact op met Krijn Verhage (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73