Onze kracht is om medewerkers zelfvertrouwen te geven en te ondersteunen in hun zoektocht naar passend werk. Met behulp van een loopbaanscan, opdrachten, gesprekken, een werkervaringsplaats en praktische tips helpen we medewerkers op weg naar passend werk of een geschikte opleiding. Het doel van het traject is om de klant een duidelijk beeld te geven van zijn of haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Daarnaast werken we aan het versterken van werknemers-vaardigheden en het in beeld brengen van de arbeidsmarkt-positie.

Viazorg heeft zowel de deskundigheid als de ervaring in huis om de medewerker te helpen een nieuwe weg in te slaan en de werkgever te begeleiden in dit proces. 

Meer informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat van Viazorg, tel. 0113 - 25 00 73.