Viazorg ondersteunt zowel werkgever als werknemer aan de hand van een individueel of collectief traject. Onze roots liggen in de sector zorg en welzijn, maar ook buiten deze sector begeleiden wij medewerkers. Ons netwerk zetten wij actief in voor onze kandidaten. Onze begeleiding is persoon-lijk, motiverend en activerend.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat van Viazorg, tel. 0113 - 25 00 73.

“De ondersteuning van Viazorg heb ik als zeer waardevol ervaren, zowel op inhoudelijk als op emotioneel gebied. De consulent heeft onze verhalen aangehoord en ons telkens weer gemotiveerd met de toekomst bezig te zijn.” Anita Kooiman, Middelburg