Duurzaam inzetbaar personeel is een belangrijk thema in het personeelsbeleid voor zorg en welzijn. De werknemer is meer en meer zelf verantwoordelijk om aan het werk te komen en te blijven. ViaZorg faciliteert op dit gebied door een Lerend Netwerk Vitaliteit en een Arbonetwerk. Ervaringen uitwisselen en kennis en inspiratie opdoen rondom de vraagstukken die de deelnemers tegenkomen in het werk staan centraal in deze netwerken.


Gezond & Zeker

Preventie en vermindering van fysieke en psychische belasting en agressie vinden plaats binnen het kader van het RegioPlus project Gezond & Zeker. In de afgelopen jaren is rondom dit thema veel expertise opgebouwd. Tevens hebben zich landelijk circa 18.000 zorg- en welzijnsmedewerkers geregistreerd als ergocoach en/of veiligheidscoach. Daarnaast organiseert RegioPlus de jaarlijkse Kennisdagen van Gezond & Zeker en worden brochures, een vakblad en digitale nieuwsbrieven verspreid.

Kijk voor meer informatie op www.blijfinzetbaar.nl. Daar kun je ook aanmelden voor de nieuwsbrief en het magazine dat ieder kwartaal verschijnt en vind je informatie, tips en hulpmiddelen over het verminderen van fysieke belasting in de zorg.


Workshops en informatiemateriaal

Viazorg organiseert op verzoek en bij voldoende belangstelling, workshops voor ergocoaches en veiligheidscoaches. Ook kunnen de Gezond & Zeker brochures kosteloos bij Viazorg worden opgevraagd. 

“Bezig zijn met duurzame inzetbaarheid getuigt van goed werkgeverschap en dat is weer positief voor het werkgeversimago, ook een hot item in de sector.”