Het oplossen van problemen en bewustwording en inzicht creëren staan centraal bij het coachingstraject. Dit geldt ook voor het bereiken van zelf geformuleerde doelen en het reali-seren van persoonlijke veranderingen. Coachvragen kunnen betrekking hebben op persoonlijke effectiviteit, leidinggeven en competentieontwikkeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Viazorg, tel. 0113 - 25 00 73.