Het oplossen van problemen en bewustwording en inzicht creëren staan centraal bij het coachingstraject. Dit geldt ook voor het bereiken van zelf geformuleerde doelen en het realiseren van persoonlijke veranderingen. Coachvragen kunnen betrekking hebben op persoonlijke effectiviteit, leidinggeven en competentieontwikkeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat van Viazorg, tel. 0113 - 25 00 73.