Indien je als werknemer langdurig ziek bent, dient de werkgever volgens de Wet Verbetering Poortwachter zorg te dragen voor re-integratie. Dat vergt veel tijd en aandacht. Zeker als er binnen de huidige organisatie geen herplaatsingsmogelijkheden zijn en de vervolgstappen nog onduidelijk zijn. 

Viazorg heeft zowel de deskundigheid als de ervaring in huis om de medewerker te helpen een nieuwe weg in te slaan en de werkgever te begeleiden in dit proces. 

Meer informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat van Viazorg, tel. 0113 - 25 00 73.