Viazorg begeleidt medewerkers van werk naar werk. Outplacement is gericht op het vinden van ander werk binnen of buiten de sector zorg en welzijn. Wij ondersteunen zowel werkgever als werknemer aan de hand van een collectief outplacement traject.

Is er sprake van een reorganisatie, boventalligheid of een sociaal plan? Wij kunnen werknemers ruim voor de (mogelijke) ontslagdatum al ondersteunen met een sollicitatietraining, individuele of groepsgewijze loopbaanoriëntatie en diverse testen. De invulling van het dienstenaanbod is afhankelijk van de wensen van zowel de werkgever als de werknemer(s). Maatwerk is hierbij het sleutelwoord.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat van Viazorg, tel. 0113 - 25 00 73.

“De ondersteuning van Viazorg heb ik als zeer waardevol ervaren, zowel op inhoudelijk als op emotioneel gebied. De consulent heeft onze verhalen aangehoord en ons telkens weer gemotiveerd met de toekomst bezig te zijn.” Anita Kooiman, Middelburg