Wat houdt Positieve Gezondheid nou eigenlijk precies in? Wat zijn de fundamenten van dit gedachtegoed? Hoe geef ik hier betekenis aan in de praktijk? Wat is belangrijk voor mij en heb ik hierin veranderwensen? Welke stappen kan ik hierin zetten en hoe kan ik het zelf toepassen binnen mijn organisatie? Allemaal erg logische vragen die je wellicht hebt als je voor het eerst hoort over Positieve Gezondheid. Met deze vragen gaan je samen met andere deelnemers aan de slag tijdens deze workshop.

Wat kan je van de workshop verwachten?

Vincent Kouwen, trainer en adviseur op het gebied van Positieve Gezondheid, voorziet je tijdens de workshop van kennis en inspiratie om je eigen gezondheid & welzijn te verbeteren én Positieve Gezondheid uiteindelijk te kunnen vertalen naar je eigen (werk)omgeving. Door zelf aan de slag te gaan en te ervaren hoe het Spinnenweb van Positieve Gezondheid werkt, maak je kennis met deze brede blik op gezondheid en ervaar je de kracht van het goed gesprek en andere vragen.

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

  • De basisprincipes van Positieve Gezondheid;
  • Inzicht in de oorsprong en ontwikkeling van deze benadering;
  • Voorbeelden van toepassingen in de praktijk voor het bevorderen van jouw eigen welzijn;
  • Aan de slag met het spinnenweb en de hierbij passende gespreksvoering;
  • Interactie en uitwisseling tussen deelnemers over de basisprincipes en toepassingsmogelijkheden van Positieve Gezondheid.

Aanmelden 

Wil je graag meedoen met de workshop? Meld je aan via scholing@zeeuwsezorgcoalitie.nl

Over Positieve Gezondheid
Gezondheid gaat over veel meer dan hoe je lichaam functioneert. Gezond zijn is namelijk geen synoniem voor ‘niet ziek zijn’. Bij Positieve Gezondheid ligt de focus op hoe je veerkrachtig kan leven en hier zelf de regie in neemt. Het richt zich op de algehele kwaliteit van het leven en het vermogen van individuen om met de bijbehorende uitdagingen om te gaan. Het vertrekpunt binnen dit gedachtegoed is dat de focus ligt op wat wél goed gaat, in plaats van vooral te kijken naar wat niet goed gaat of niet meer kan. Dit is een belangrijke ontwikkeling in het denken over gezondheid.

 Het project Aand8! is een samenwerking tussen Viazorg, ZZC, Fit2work en de HZ.

Startdatum
Einddatum
Locatie
Ondernemerscentrum, Stationspark 30 Goes
Door wie
Aand8!
Kosten
Gratis