De kerngroep Werken en Behoud werkt een programma uit voor HR en leidinggevenden, voor aan Deltaplan aangesloten organisaties m.b.t. Vitaal leiderschap. Leiderschap is essentieel voor het behoud van medewerkers, daarom tevens naast Fit2work week een aanbod voor HR en leidinggevenden. Een eerste oriëntatie op een programma voor HR en leidinggevenden is opgestart en wordt geïntegreerd als activiteit onder de vlag van de Actiekring Behoud (projectenkalender).
behoud

Hierover willen we graag twee klankbordmomenten organiseren op woensdag 16 februari om ideeën m.b.t. het programma bij jullie te toetsen.

Online klankbordmomenten op 16 februari:

  • 13.30 – 14.30 uur
  • 15.00 – 16.00 uur

Bij deze willen we alle professionals die nauw betrokken zijn bij het thema vitaliteit uitnodigen en gelegenheid bieden om mee te denken. Leidinggevenden zijn ook van harte welkom om hierbij aan te sluiten. Aanmelden voor één van de twee klankbordsessies kan bij Sophie Aberson van Viazorg (s.aberson@viazorg.nl).

 Wat levert een  gezamenlijk programma op Vitaal leiderschap op?

  • Behoud van personeel
  • Meer ruimte en mogelijkheden voor divers en breed aanbod voor vitaliteitsinterventies voor medewerkers, HR en leidinggevenden
  • Continue aandacht voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in de sector
  • Inbedding focusweek in jaarprogramma en programma voor leidinggevenden en HR
  • Delen van expertise
  • Uitwisseling: Kansen voor mobiliteit en uitwisseling tussen organisaties
  • Kosten worden op dit thema gedeeld

De inhoud en aanpak wordt kortgesloten met organiserend team van de Fit2work week, zo maken we gebruik van elkaars expertise en het beeldmerk van Fit2Work. Jullie input is zeer welkom, we zien jullie graag op 16 februari!

 Aanmelden

Startdatum
Einddatum
Locatie
Online
Voor wie
alle professionals in zorg en welzijn die nauw betrokken zijn bij het thema vitaliteit
Door wie
kerngroep Werken en Behoud
Kosten
geen kosten

Meer informatie?

Neem contact op met Sophie Aberson (Loopbaanadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73