Technologische innovatie is een speerpunt voor de komende jaren. De beschikbare zorgtechnologie geeft ruime mogelijkheden voor effectiever werken, maakt het werken in de zorg aantrekkelijker en biedt kansen voor betere interne en externe samenwerking. Innovatie met  zorgtechnologie vraagt om gerichte aandacht voor de interne processen. De technologie vindt niet vanzelf zijn weg; er zijn veel interne randvoorwaarden voor een goede implementatie. Van infrastructuur tot digitale vaardigheid, en van visie tot samenwerking tussen alle stakeholders. In deze online masterclass willen we leren van elkaar en zoeken naar een gezamenlijk belang van zorginnovatie.
smartglass

Sprekers zijn Jan Kees van Wijnen (tanteLouise) en Edwin de Vries (SVRZ).  Het innovatieproces bij tanteLouise is een aansprekend voorbeeld en ook SVRZ heeft  recent een intern innovatieplatform gerealiseerd, waarin al hun stakeholders betrokken worden bij innovatie. Daarnaast komt André Walhout , projectleider Innovatieve technologie VVT Zeeland ook aan bod.

Welke onderwerpen worden er besproken?

Visie en beleid
Is mijn organisatie klaar voor een innovatieslag en zit dat in onze visie? Hoe vertalen we vervolgens onze visie naar een samenwerkend geheel in de praktijk van alledag, en hoe borgen we dit innovatieproces.
 

Anders werken in de zorg

Eigenaarschap / opdrachtgeverschap
Van wie is innovatie? Gesprek rond de interne dialoog tussen eigenaars en de uitvoerders.

Randvoorwaarden
Kunnen we innovatie erbij doen? We bespreken de nodige randvoorwaarden voor een juiste inbedding van zorgtechnologie, zoals capaciteit, focus, tijd en kennis.

Zorgvernieuwers
Per 1 juli gaan zorgvernieuwers naar de organisaties om te ondersteunen in het innovatieproces met nieuwe zorgtechnologie. Wat hebben we daarin van elkaar nodig en waarmee kunnen we elkaar helpen.

Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan deze masterclass. Met jouw inbreng kunnen we elkaar op weg helpen met het interne innovatieproces.

Startdatum
Einddatum
Locatie
Online via Zoom
Voor wie
management/leidinggevenden (van locaties of van zorg, ICT, HRM, behandelteams)
Door wie
Viazorg
Kosten
geen kosten

Aanmeldformulier

Ik ben geattendeerd op deze bijeenkomst via:
Op deze activiteit zijn de voorwaarden inschrijving en annulering van toepassing. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe en hoelang wij uw gegevens bewaren en waarom.