Steeds meer mensen proberen werk en mantelzorg te combineren. Velen lukt dat niet, waardoor zij op het werk uitvallen of minder gaan werken. Hoe kun je als werkgever de mantelzorger zo goed mogelijk faciliteren zodat deze naast de mantelzorg gemotiveerd aan het werk blijft?
Eindpresentatie de werkende mantelzorger

Hoe kunnen werkende mantelzorgers en werkgevers samen de duurzame inzet in het arbeidsproces stimuleren en bevorderen? 

Met deze vraagstelling ging het project van start. Het project biedt werkgevers en gemeenten gelegenheid om met elkaar te denken over oplossingen voor deze maatschappelijke uitdaging. Als werkgever sta je dichtbij de groep mantelzorgers en kan je een groot verschil maken. De afgelopen periode is er gewerkt aan het ontwikkelen van prototypes die de situatie van de werkende mantelzorgers kunnen verlichten. In drie digitale bijeenkomsten worden de de oplossingen en prototypes voor project 'de Werkende Mantelzorger' gepresenteerd.

Wanneer?

Woensdag 1 juli van 10.00 uur - 11.30 uur. Prototype: Overheid en regelingen

Maandag 6 juli van 10.00 uur - 11.30 uur. Prototype: Informatieverstrekking

Woensdag 8 juli van 10.00 uur - 11.30 uur. Prototype: Verhouding werknemer en werkgever

Voor vragen kun je een e-mail sturen naar: info@viazorg.nl t.a.v. Sophie Aberson. Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier. 

Startdatum
Einddatum
Locatie
Zoom Viazorg
Voor wie
Werkgevers

Aanmeldformulier

Bijeenkomst (max. 2 aanvinken)
Aanhef