Twaalf samenwerkende regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn, waaronder Viazorg, hebben met steun van de innovatiemiddelen vanuit het ministerie van VWS een landelijk uitstroomonderzoek opgezet. Doel van het digitale onderzoek is om gegevens van vertrekkende medewerkers systematisch te analyseren aan de hand van een vragenlijst. In januari van dit jaar hebben we jullie geïnformeerd over de mogelijkheid om deel te nemen aan het uitstroomonderzoek.
uit

Voor alle deelnemers aan het onderzoek, maar ook voor iedereen die nog geïnteresseerd is in deelname organiseren we in samenwerking met Presearch een bijeenkomst.

Programma

  •          Introductie
  •          Dataverzameling
  •          Het dashboard (hoe ziet het er uit, hoe werkt het, wat heb ik er aan)
  •          Huidige ervaringen, tips, etc.
  •          Roadmap 2020
  •          Afsluiting

Meer informatie over het uitstroomonderzoek lees je op onze website: https://viazorg.nl/projecten-themas/uitstroomonderzoek

Startdatum
Einddatum
Locatie
Viazorg
Voor wie
HR van bij Viazorg aangesloten organisaties
Door wie
Viazorg en Presearch
Kosten
Gratis

Meer informatie?

Neem contact op met Tamar Duivewaarde (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73

Aanmeldformulier

Statusbericht

Het is niet meer mogelijk om aan te melden voor deze activiteit.