Het Netwerk Mobiliteit is eind 2014 gestart vanuit een vraag van een aantal zorg- en welzijnsorganisaties. Het netwerk bestaat uit 12 mobiliteitsadviseurs van Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties. Onderling worden kennis, methodieken en instrumenten uitgewisseld. Ook kan er onderling afstemming plaatsvinden over (boventallige) kandidaten.
mobiliteit

Frequentie 

De deelnemers uit het Netwerk Mobiliteit komen drie keer per jaar bij elkaar. De agenda en de thema's worden door de deelnemers zelf bepaald. Viazorg faciliteert dit netwerk.

Ook deelnemen? 

Wilt u ook deelnemen aan het Netwerk Mobiliteit of wilt u meer informatie? Neem contact op met  Sophie Aberson (consulent) of bel naar 0113 - 25 00 73. 

Startdatum
Einddatum
Locatie
Viazorg