In 2020 is deze werkgroep ontstaan omdat bleek dat de huidige inzet van artsen zo nijpend is geworden dat dit alle andere thema’s in de werkgroepen overheerst. Hierdoor liepen we het risico dat alle werkgroepen naast elkaar aan het tekort gingen werken én dat de andere (langere termijn) thema’s onder zouden sneeuwen. Het centrale thema van het project Aanpak tekort artsen: de bezetting gedurende de dag en ANW-uren zodanig invullen dat de belasting van de artsen afneemt, waarbij zorg behouden blijft voor alle inwoners van Zeeland die daar een beroep op doen.

Hierbij kijken we niet alleen naar samenwerking tussen artsen, maar nadrukkelijk ook naar de mogelijke rol van VS-en en PA’s en schuwen we oplossingen buiten de gebaande paden niet. Vanwege dit laatste uitgangspunt neemt ook een regioadviseur van VWS deel aan de werkgroep, zodat we snel kunnen schakelen met het ministerie wanneer de gevonden oplossingen daarom vragen.

Doelstelling: Zoeken naar relatief snel in te voeren oplossingen voor het artsentekort, waaronder het zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten van SO’s.

Activiteiten

  1. Inventariseren van de huidige dienstenstructuur van de verschillende organisaties en van de lopende en mogelijke oplossingen om e.e.a. beter te laten verlopen.
  2. Pilot met als doel werkdrukvermindering voor HA en SO: de organisatie van ANW-diensten. In de pilot wordt in samenwerking met de Erasmus universiteit een inventarisatie gehouden van best practices binnen en buiten de regio. De volgende stap is om een keuze te maken voor een kansrijke oplossing en daarna stap voor stap de ANW-diensten te verbeteren. Dit in nauwe samenwerking met de werkgroep krachten bundelen HA en SO. Dit project is nauw verbonden met het ZZC omdat gezamenlijke ANW-diensten de basis vormt voor een Zeeuwse Zorgcentrale.
  3. Wanneer blijkt dat uit de best practices of uit de contacten met de SO´s andere kansrijke projecten komen, ook hiermee via een pilot aan de slag gaan.

Meer informatie?

Neem contact op met Elly Lijnse (Beleidsadviseur)
Tel.nr. 0113 - 25 00 73

Meer informatie?

Neem contact op met Anky de Bakker (Beleidsadviseur en Programmaleider)
Tel.nr. (0113) 25 00 73